• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
14/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
3560/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định ban hành danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố
2241/TCGDNN-VP 14/10/2021 CV 2241/TCGDNN-VP: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
27939/KH-SLĐTBXH 17/08/2021 Kế hoạch 27939/KH-SLĐTBXH: Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
27561/SLĐTBXH-GDNN 13/08/2021 Về việc tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị tuyên dương học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
327/QĐ-TCGDNN 09/08/2021 Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục GDNN tính đến ngày 31/7/2021 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
1373/QĐ-TTg 30/07/2021 Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 Chính Phủ
1260/QĐ-TTg 19/07/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027 Chính Phủ
2279/UBND-VX 08/07/2021 CV 2279/UBND-VX: Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
05/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội