Thông báo công khai cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

06/09/2023 08:56:51
STT Tên đơn vị Số giấy chứng nhận Ngày cấp
1 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 01/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 03/01/2023
2 Công ty TNHH Thương mại Lyan 02/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 05/01/2023
3 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Thẩm mỹ SHT 03/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 12/01/2023
4 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 04/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 12/01/2023
5 Công ty CP Tập đoàn DVA 05/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 17/01/2023
6 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh 06/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 15/02/2023
7 Công ty TNHH Đào tạo Học viện La Ratio 07/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 29/03/2023
8 Trường Trung cấp Âu Việt 08/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 21/04/2023
9 Công ty TNHH Học viện Thẩm mỹ Quốc tế HP 09/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 04/05/2023
10 Công ty TNHH Phòng Khám Da liễu Miss Trâm 10/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 05/06/2023
11 Công ty TNHH Linh Pang 11/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 12/06/2023
12 Công ty TNHH Thương mại Calla 12/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 19/06/2023
13 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bonsai Thanh Tâm 13/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 20/06/2023
14 Công ty CP Đào tạo Ứng dụng Aprotrain 14/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 20/06/2023
15 Công ty TNHH Trung tâm Làm đẹp Mel Mel 15/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 26/06/2023
16 Công ty TNHH Huấn luyện và Đào tạo PMV 16/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 28/06/2023
17 Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Thảo Vy Group 17/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 04/07/2023
18 Trường Trung cấp nghề Củ Chi 18/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 05/07/2023
19 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành 19/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 21/07/2023
20 Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE 20/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 31/07/2023
21 Công ty TNHH MTV Võ Dung 21/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 31/07/2023
22 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Toàn Thắng 22/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 03/08/2023
23 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Đầu tư Việt Hàn Kanata  23/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 21/08/2023

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.