25116/SLĐTBXH-GDNN
07/11/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Giám đốc Lê Văn Thinh
CV 25116/SLĐTBXH-GDNN: V/v thanh toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
22613/SLĐTBXH-GDNN 06/10/2023 Công văn 22613/SLĐTBXH-GDNN: V/v khảo sát tiêu chuẩn trường học số trong giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
22971/SLĐTBXH-GDNN 10/10/2023 Công văn 22971/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức công tác giảng dạy quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
9046/SLĐTBXH-GDNN 26/04/2024 Công văn 9046/SLĐTBXH-GDNN: Về triển khai tổ chức Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
9808/SLĐTBXH-GDNN 04/05/2024 Công văn 9808/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
10929/SLĐTBXH-GDNN 19/05/2023 CV 10929/SLĐTBXH-GDNN: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13013/SLĐTBXH-GDNN 14/06/2023 CV 13013/SLĐTBXH-GDNN: V/v đề nghị đăng ký đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1350/TCGDNN-VP 07/07/2023 CV 1350/TCGDNN-VP: V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023) và Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
13780/SLĐTBXH-GDNN 21/06/2023 CV 13780/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai chính sách ưu đãi dành cho sinh viên và người học giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia và các dịch vụ số Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
14600/SLĐTBXH-GDNN 29/06/2023 CV 14600/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội