• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
27069/SLĐTBXH-GDNN 19/08/2022 CV 27069/SLĐTBXH-GDNN: V/v bổ sung ngôn ngữ, cập nhật dữ liệu cho ứng dụng Chọn nghề và Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
27070/SLĐTBXH-GDNN 19/08/2022 CV 27070/SLĐTBXH-GDNN: Về việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
25884/SLĐTBXH-GDNN 05/08/2022 CV 25884/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Kế hoạch về tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24435/SLĐTBXH-GDNN 21/07/2022 CV 24435/SLĐTBXH-GDNN: V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24173/SLĐTBXH-GDNN 19/07/2022 CV 24173/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24189/SLĐTBXH-GDNN 19/07/2022 CV 24189/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên thế giới năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
08/NQ-HĐND 08/07/2022 Nghị quyết 08/NQ-HĐND: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
22785/SLĐTBXH-GDNN 05/07/2022 CV 22785/SLĐTBXH-GDNN: V/v nhắc nhở các đơn vị chậm nộp báo cáo thống kê số liệu giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 theo Công văn số 43877/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/12/2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2081/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch 2081/KH-UBND: Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
1898/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định 1898/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa Ủy ban nhân dân Thành phố