• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
6070/SLĐTBXH-GDNN 22/03/2023 CV 6070/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4907/SLĐTBXH-GDNN 10/03/2023 CV 4907/SLĐTBXH-GDNN: V/v khẩn trương thực hiện cập nhật dữ liệu vào các phần mềm về giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2201/SLĐTBXH-GDNN 06/02/2023 CV 2201/SLĐTBXH-GDNN: V/v thông tin cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2022-2023” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
CNTS2023 03/02/2023 Cẩm nang tuyển sinh các trình độ Giáo dục nghề nghiệp 2022-2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
2006/SLĐTBXH-GDNN 02/02/2023 CV 2006/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Quyết định số 3475/QĐ-UBND và Quyết định số 3879/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
3815/QĐ-BVTTTDL 30/12/2022 Quyết định 3815/QĐ-BVTTTDL: Ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28/2022/TT-BLĐTBXH 28/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
37095/SLĐTBXH-GDNN 22/12/2022 CV 37095/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
33584/SLĐTBXH-GDNN 11/11/2022 CV 33584/SLĐTBXH-GDNN: V/v rà soát, chuẩn bị hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội