• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Nghị định 24/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
1001/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định 1001/QĐ-UBND: Về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2027 Ủy ban nhân dân Thành phố
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH: Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
04/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH: Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
204/TCGDNN-VP 14/02/2022 CV 204/TCGDNN-VP: V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
324/UBND-VX 28/01/2022 CV 324/UBND-VX: Về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Ủy ban nhân dân Thành phố
CN2021 24/01/2022 Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư 33/2021/TT-BYT: Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Y Tế
2222/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2222/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ
2239/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2239/QĐ-TTg: Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chính Phủ