• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
8812/KH-SLĐTBXH 23/04/2024 Kế hoạch 8812/KH-SLĐTBXH: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7187/KH-SLĐTBXH 08/04/2024 Kế hoạch 7187/KH-SLĐTBXH: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6716/KH-SLĐTBXH 03/04/2024 Kế hoạch 6716/KH-SLĐTBXH: Huấn luyện đội tuyển Thành phố và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
5821/SLĐTBXH-GDNN 27/03/2024 CV 5821/SLĐTBXH-GDNN: Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện được hưởng chính sách theo các quy định của pháp luật hiện hành Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
5824/KH-SLĐTBXH 27/03/2024 Kế hoạch 5824/KH-SLĐTBXH: Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4608/SLĐTBXH-GDNN 13/03/2024 CV 4608/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4073/KH-SLĐTBXH 06/03/2024 Kế hoạch 4073/KH-SLĐTBXH: Tổ chức Hội thi thiết kế bộ sản phẩm quà tặng đặc trưng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1759/SLĐTBXH-GDNN 23/01/2024 CV 1759/SLĐTBXH-GDNN: Về thông báo tham gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa ACP năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
381/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch 381/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Ủy ban nhân dân Thành phố
1502/SLĐTBXH-GDNN 19/01/2024 CV 1502/SLĐTBXH-GDNN: Về rà soát, cập nhật, báo cáo việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị; tình hình hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị; tình hình nhân sự Ban giám hiệu, Ban giám đốc tại các trường Cao đẳng, trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghề nghiệp, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội