Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

Tên cơ sở: Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM
Cơ quan chủ quản:
Điện thoại:
Fax:
Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM
Giới thiệu chung:

Ngành nghề đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

STT Mã ngành, nghề Tên ngành, nghề
1 6510104 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
2 6580301 Quản lý xây dựng
3 6520312 Cấp, thoát nước
4 6340301 Kế toán
5 6340404 Quản trị kinh doanh
6 6510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
7 6510102 Công nghệ kỹ thuật giao thông
8 6510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
9 6340434 Quản lý toà nhà
10 6340430 Quản lý khu đô thị
11 6580210 Mộc xây dựng và thiết kế nội thất
12 6510910 Trắc địa công trình
13 6520239 Lắp đặt điện công trình
14 6520227 Điện công nghiệp
15 6520264 Tự động hóa công nghiệp
16 6210403 Thiết kế nội thất
17 6340416 Quản trị kinh doanh bất động sản
18 6220206 Tiếng anh
19 5580202 Xây dựng dân dụng và công nghiệp
20 5520312 Cấp, thoát nước
21 5340302 Kế toán doanh nghiệp
22 5210403 Thiết kế nội thất
23 5520264 Tự động hoá công nghiệp
24 6340113 Logistics
25 5580102 Họa viên kiến trúc

Quy mô đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

STT Mã ngành, nghề Tên ngành, nghề Tổng Cao đẳng Trung cấp
1 6510104 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 420 420  
2 6580301 Quản lý xây dựng 90 90  
3 6520312 Cấp, thoát nước 35 35  
4 6340301 Kế toán 35 35  
5 6340404 Quản trị kinh doanh 35 35  
6 6510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 90 90  
7 6510102 Công nghệ kỹ thuật giao thông 35 35  
8 6510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 35 35  
9 6340434 Quản lý toà nhà 35 35  
10 6340430 Quản lý khu đô thị 35 35  
11 6580210 Mộc xây dựng và thiết kế nội thất 35 35  
12 6510910 Trắc địa công trình 35 35  
13 6520239 Lắp đặt điện công trình 35 35  
14 6520227 Điện công nghiệp 30 30  
15 6520264 Tự động hóa công nghiệp 30 30  
16 6210403 Thiết kế nội thất 35 35  
17 6340416 Quản trị kinh doanh bất động sản 35 35  
18 6220206 Tiếng anh 35 35  
19 5580202 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 35   35
20 5520312 Cấp, thoát nước 35   35
21 5340302 Kế toán doanh nghiệp 35   35
22 5210403 Thiết kế nội thất 60   60
23 5520264 Tự động hoá công nghiệp 25   25
24 5580102 Họa viên kiến trúc 50   50
25 6340113 Logistics 35 35
    TỔNG 1355 1115 240

Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM: