• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
22785/SLĐTBXH-GDNN 05/07/2022 CV 22785/SLĐTBXH-GDNN: V/v nhắc nhở các đơn vị chậm nộp báo cáo thống kê số liệu giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 theo Công văn số 43877/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/12/2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2081/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch 2081/KH-UBND: Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
1898/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định 1898/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa Ủy ban nhân dân Thành phố
1697/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch 1697/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
254/QĐ-TCGDNN 25/05/2022 Quyết định 254/QĐ-TCGDNN: Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Startup Kite 2022 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
1606/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định 1606/QĐ-UBND: Về ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố
24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Nghị định 24/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
1001/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định 1001/QĐ-UBND: Về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2027 Ủy ban nhân dân Thành phố
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH: Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
04/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH: Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội