• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
13013/SLĐTBXH-GDNN 14/06/2023 CV 13013/SLĐTBXH-GDNN: V/v đề nghị đăng ký đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
10929/SLĐTBXH-GDNN 19/05/2023 CV 10929/SLĐTBXH-GDNN: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7796/KH-SLĐTBXH 12/04/2023 Kế hoạch 7796/KH-SLĐTBXH: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7319/SLĐTBXH-GDNN 07/04/2023 CV 7319/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6733/SLĐTBXH-GDNN 31/03/2023 CV 6733/SLĐTBXH-GDNN: Về việc khảo sát nhu cầu tập huấn công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6541/SLĐTBXH-GDNN 28/03/2023 CV 6541/SLĐTBXH-GDNN: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6070/SLĐTBXH-GDNN 22/03/2023 CV 6070/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4907/SLĐTBXH-GDNN 10/03/2023 CV 4907/SLĐTBXH-GDNN: V/v khẩn trương thực hiện cập nhật dữ liệu vào các phần mềm về giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
451/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch 451/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố
2201/SLĐTBXH-GDNN 06/02/2023 CV 2201/SLĐTBXH-GDNN: V/v thông tin cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2022-2023” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội