21352/TB-SLĐTBXH
19/09/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Giám đốc Lê Văn Thinh
Thông báo 21352/TB-SLĐTBXH: Về lấy ý kiến cá nhân, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
13840/TB-BTCKTNNN2023 21/06/2023 Thông báo 13840/TB-BTCKTNNN2023: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
15542/TB-BTCHGNG2023 11/07/2023 Thông báo 15542/TB-BTCHGNG2023: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
15641/TB-BTCHGNG2023 11/07/2023 Thông báo 15641/TB-BTCHGNG2023: Về tiêu chuẩn đánh giá bài giảng Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
23797/TB-BTCHT2023 20/10/2023 Thông báo 23797/TB-BTCHT2023: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Hội thao thể dục, thể thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24303/TB-SLĐTBXH-GDNN 27/10/2023 Thông báo 24303/TB-SLĐTBXH-GDNN: Về công bố danh sách vận động viên và kết quả bốc thăm thi đấu tại Hội thao thể dục, thể thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
28274/TB-SLĐTBXH-GDNN 11/12/2023 Thông báo 28274/TB-SLĐTBXH-GDNN: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Hội thao giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
THONGBAOKNN2 04/07/2023 Thông báo số 2: Về việc công bố đề thi chính thức Kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội