• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
CNTS2023 03/02/2023 Cẩm nang tuyển sinh các trình độ Giáo dục nghề nghiệp 2022-2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
2006/SLĐTBXH-GDNN 02/02/2023 CV 2006/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Quyết định số 3475/QĐ-UBND và Quyết định số 3879/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
3815/QĐ-BVTTTDL 30/12/2022 Quyết định 3815/QĐ-BVTTTDL: Ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28/2022/TT-BLĐTBXH 28/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
37095/SLĐTBXH-GDNN 22/12/2022 CV 37095/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4410/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định 4410/QĐ-UBND: Về ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công đối với 12 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Thành phố
33584/SLĐTBXH-GDNN 11/11/2022 CV 33584/SLĐTBXH-GDNN: V/v rà soát, chuẩn bị hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
30647/SLĐTBXH-GDNN 30/09/2022 CV 30647/SLĐTBXH-GDNN: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
29304/SLĐTBXH-GDNN 16/09/2022 CV 29304/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội