• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
204/TCGDNN-VP 14/02/2022 CV 204/TCGDNN-VP: V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
324/UBND-VX 28/01/2022 CV 324/UBND-VX: Về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Ủy ban nhân dân Thành phố
CN2021 24/01/2022 Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư 33/2021/TT-BYT: Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Y Tế
2222/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2222/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ
2239/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2239/QĐ-TTg: Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chính Phủ
34/2021/TT-BLĐTBXH 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
35/2021/TT-BLĐTBXH 30/12/2021 Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH: Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
16/2021/TT-BLĐTBXH 08/11/2021 Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành nghè Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội