381/KH-UBND
22/01/2024
Ủy ban nhân dân Thành phố
Phó Chủ tịch Dương Anh Đức
Kế hoạch 381/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Kế hoạch

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
10752/KH-SLĐTBXH 13/05/2024 Kế hoạch 10752/KH-SLĐTBXH: Tổ chức đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1697/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch 1697/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
2081/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch 2081/KH-UBND: Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
27939/KH-SLĐTBXH 17/08/2021 Kế hoạch 27939/KH-SLĐTBXH: Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4073/KH-SLĐTBXH 06/03/2024 Kế hoạch 4073/KH-SLĐTBXH: Tổ chức Hội thi thiết kế bộ sản phẩm quà tặng đặc trưng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
451/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch 451/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố
5824/KH-SLĐTBXH 27/03/2024 Kế hoạch 5824/KH-SLĐTBXH: Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6497/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch 6497/KH-UBND: Kế hoạch số 6497/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ủy ban nhân dân Thành phố
6716/KH-SLĐTBXH 03/04/2024 Kế hoạch 6716/KH-SLĐTBXH: Huấn luyện đội tuyển Thành phố và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7187/KH-SLĐTBXH 08/04/2024 Kế hoạch 7187/KH-SLĐTBXH: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội