• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
30647/SLĐTBXH-GDNN 30/09/2022 CV 30647/SLĐTBXH-GDNN: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
29304/SLĐTBXH-GDNN 16/09/2022 CV 29304/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
16/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 TT 16/2022/TT-BLĐTBXH: Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
14/2022/TT-BLĐTBXH 30/08/2022 TT 14/2022/TT-BLĐTBXH: Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
27069/SLĐTBXH-GDNN 19/08/2022 CV 27069/SLĐTBXH-GDNN: V/v bổ sung ngôn ngữ, cập nhật dữ liệu cho ứng dụng Chọn nghề và Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
27070/SLĐTBXH-GDNN 19/08/2022 CV 27070/SLĐTBXH-GDNN: Về việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
25884/SLĐTBXH-GDNN 05/08/2022 CV 25884/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Kế hoạch về tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24435/SLĐTBXH-GDNN 21/07/2022 CV 24435/SLĐTBXH-GDNN: V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24173/SLĐTBXH-GDNN 19/07/2022 CV 24173/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24189/SLĐTBXH-GDNN 19/07/2022 CV 24189/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên thế giới năm 2022 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội