• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
20984/SLĐTBXH-GDNN 14/09/2023 CV 20984/SLĐTBXH-GDNN: Về đăng ký tham gia đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
TL03 13/09/2023 Tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
15542/TB-BTCHGNG2023 11/07/2023 Thông báo 15542/TB-BTCHGNG2023: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
15641/TB-BTCHGNG2023 11/07/2023 Thông báo 15641/TB-BTCHGNG2023: Về tiêu chuẩn đánh giá bài giảng Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1350/TCGDNN-VP 07/07/2023 CV 1350/TCGDNN-VP: V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023) và Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
THONGBAOKNN2 04/07/2023 Thông báo số 2: Về việc công bố đề thi chính thức Kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
14600/SLĐTBXH-GDNN 29/06/2023 CV 14600/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13780/SLĐTBXH-GDNN 21/06/2023 CV 13780/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai chính sách ưu đãi dành cho sinh viên và người học giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia và các dịch vụ số Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
TL02 21/06/2023 Tài liệu giới thiệu về chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13840/TB-BTCKTNNN2023 21/06/2023 Thông báo 13840/TB-BTCKTNNN2023: Về việc thông tin các nội dung liên quan đến Kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội