TL02
21/06/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tài liệu giới thiệu về chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền quốc gia
Tài liệu khác

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
CN2021 24/01/2022 Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
CNTS2023 03/02/2023 Cẩm nang tuyển sinh các trình độ Giáo dục nghề nghiệp 2022-2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
TL03 13/09/2023 Tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
01_TLHD 18/05/2021 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội