• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
CN2021 24/01/2022 Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Y Tế
2239/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chính Phủ
2222/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ
16/2021/TT-BLĐTBXH 08/11/2021 Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành nghè Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
14/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
3560/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định ban hành danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố
2241/TCGDNN-VP 14/10/2021 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
27939/KH-SLĐTBXH 17/08/2021 Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội