• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH: Qui định về đào tạo trình độ sơ cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
43/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH: Qui định về đào tạo thường xuyên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ nằm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Chính Phủ
46/2015/QĐ-TTg 28/09/2015 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Chính Phủ
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Quốc Hội