CV 18267: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2022

30/05/2022 11:02:26

Căn cứ Công văn số 1690/TCGDNN-CSVC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố;

Căn cứ Công văn số 30534/SLĐTBXH-GDNN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố,

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố, dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  ban hành Công văn số 18267/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/5/2022 để lựa chọn 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức Hội thi (không bao gồm các cơ sở đã đăng cai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố trong 3 kỳ gần nhất).

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao

02/05/2023 12:22:43
Trao đổi với Báo SGGP, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam bộ.