CV 5576: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/02/2022 13:55:23

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Công văn số 324/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5576/SLĐTBXH-GDNN ngày 17/02/2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện.

Tập tin đính kèm

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao

02/05/2023 12:22:43
Trao đổi với Báo SGGP, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam bộ.