Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

16/06/2021 16:59:02
Thực tiễn trên thế giới, không quốc gia nào tiến hành công nghiệp hóa thành công và có nền công nghiệp phát triển mà không có ngành công nghiệp vật liệu phát triển. Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng. Tuy nhiên, nhân lực cho ngành này đang rất thiếu, cần phải có chiến lược đào tạo.