CV 43877: Về thực hiện báo cáo định kỳ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

31/12/2021 09:20:29

Để đảm bảo công tác tổng hợp các báo cáo theo quy định được thực hiện đúng tiến độ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đến thủ trưởng các đơn vị thực hiện các báo cáo định kỳ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (đính kèm danh mục báo cáo chi tiết).

Văn bản báo cáo của Quý đơn vị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Giáo dục nghề nghiệp), số 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, email: gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Tập tin đính kèm

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.