• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
VBHN-2019-1307 05/04/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định quy chế tuyển sinh cà xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 15/2019/NĐ-CP: Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
03/2019/TT-BLĐTBXH 17/01/2019 Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH: Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong trương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2018 Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
40/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 40/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tốii thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
41/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 41/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh và quản lý Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
44/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 44/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
45/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 45/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến trúc, công trình xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, truyền thông và hóa học Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
46/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản xuất và công nghệ kỹ thuật khác Bộ Lao động Thương binh và Xã hội