Thư mời họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

06/07/2021 16:43:37

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 804/GM-SLĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2021 về tham dự buổi họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập thuộc Thành phố.

Tập tin đính kèm