Thư mời họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

06/07/2021 16:43:37

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 804/GM-SLĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2021 về tham dự buổi họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập thuộc Thành phố.

Tập tin đính kèm

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao

02/05/2023 12:22:43
Trao đổi với Báo SGGP, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam bộ.