Thư mời họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

06/07/2021 16:43:37

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 804/GM-SLĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2021 về tham dự buổi họp trực tuyến về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng các trường cao đẳng công lập thuộc Thành phố.

Tập tin đính kèm

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.