Thư mời họp: Góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025

03/12/2020 16:40:04

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 600/GM-SLĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2021 về mời than dự họp góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tập tin đính kèm