Thư mời họp: Góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025

03/12/2020 16:40:04

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 600/GM-SLĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2021 về mời than dự họp góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tập tin đính kèm

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.