Thư mời họp: Góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025

03/12/2020 16:40:04

Sở LĐTBXH TP.HCM phát hành thư mời số 600/GM-SLĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2021 về mời than dự họp góp ý Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tập tin đính kèm

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao

02/05/2023 12:22:43
Trao đổi với Báo SGGP, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam bộ.