7796/KH-SLĐTBXH
12/04/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
Kế hoạch 7796/KH-SLĐTBXH: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Kế hoạch

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
1697/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch 1697/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
2081/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch 2081/KH-UBND: Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
27939/KH-SLĐTBXH 17/08/2021 Kế hoạch 27939/KH-SLĐTBXH: Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
451/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch 451/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố
6497/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch 6497/KH-UBND: Kế hoạch số 6497/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ủy ban nhân dân Thành phố