451/KH-UBND
14/02/2023
Ủy ban nhân dân Thành phố
Phó Chủ tịch Dương Anh Đức
Kế hoạch 451/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Kế hoạch

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
1697/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch 1697/KH-UBND: Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
2081/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch 2081/KH-UBND: Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố
27939/KH-SLĐTBXH 17/08/2021 Kế hoạch 27939/KH-SLĐTBXH: Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7796/KH-SLĐTBXH 12/04/2023 Kế hoạch 7796/KH-SLĐTBXH: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội