Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại TPHCM giai đoạn 2010 - 2020

30/11/2021 13:59:53

Sáng ngày 26/11/2021, được sự cho phép của lãnh đạo Thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2010 – 2020 nhằm đánh giá, tổng kết các bài học kinh nghiệm quý giá sau 10 năm thực hiện đề án và khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong suốt thời gian qua.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo; đồng chí Bùi Văn Sổn - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chỉ đạo; đồng chí Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, các cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin.

Chiếu phim phóng sự về kết quả 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đồng hành với gắn với chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp lao động nông thôn có việc làm, tăng nguồn thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đã tổ chức đào tạo nghề cho 90.559 lao động nông thôn và sau học nghề 100% lao động đã có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm phát biểu phát biểu chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Hội nghị

Thành quả đó đạt được là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành Ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, của lãnh đạo cấp Ủy, Ủy ban nhân dân các cấp.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đã biểu dương khen thưởng tặng bằng khen cho 14 tập thể và 37 cá nhân có có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

* Link Video phim phóng sự về kết quả 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.