46/2015/QĐ-TTg
28/09/2015
Chính Phủ
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Quyết định 46/2015/QĐ-TTg: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
Quyết định

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
270/QĐ-TCGDNN 18/06/2021 QĐ 270/QĐ-TCGDNN: Quyết định về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Quyết định 01/2017/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Chính Phủ
1001/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định 1001/QĐ-UBND: Về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2027 Ủy ban nhân dân Thành phố
1606/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định 1606/QĐ-UBND: Về ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố
1898/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định 1898/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa Ủy ban nhân dân Thành phố
2222/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2222/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ
2239/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 2239/QĐ-TTg: Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chính Phủ
254/QĐ-TCGDNN 25/05/2022 Quyết định 254/QĐ-TCGDNN: Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Startup Kite 2022 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
3815/QĐ-BVTTTDL 30/12/2022 Quyết định 3815/QĐ-BVTTTDL: Ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4410/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định 4410/QĐ-UBND: Về ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công đối với 12 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Thành phố