31/2019/TT-BLĐTBXH
30/12/2019
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thứ Trưởng Lê Quân
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Thông tư

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cập, cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
21/2018/TT-BLĐTBXH 30/11/2018 Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao cho trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
57/2015/TT-BLĐTBXH 25/12/2015 Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
47/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường trung cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
23/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
19/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội