79/2015/NĐ-CP
14/09/2015
Chính Phủ
Qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Nghị Định

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Nghị định 143/2016/NĐ-CP: Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 15/2019/NĐ-CP: Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Nghị định 24/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Nghị định 49/2018/NĐ-CP: Qui định về kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
140/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chính Phủ
113/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Qui định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Chính Phủ
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ nằm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Chính Phủ