7319/SLĐTBXH-GDNN
07/04/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
CV 7319/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
22613/SLĐTBXH-GDNN 06/10/2023 Công văn 22613/SLĐTBXH-GDNN: V/v khảo sát tiêu chuẩn trường học số trong giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
22971/SLĐTBXH-GDNN 10/10/2023 Công văn 22971/SLĐTBXH-GDNN: V/v tổ chức công tác giảng dạy quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
10929/SLĐTBXH-GDNN 19/05/2023 CV 10929/SLĐTBXH-GDNN: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13013/SLĐTBXH-GDNN 14/06/2023 CV 13013/SLĐTBXH-GDNN: V/v đề nghị đăng ký đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1350/TCGDNN-VP 07/07/2023 CV 1350/TCGDNN-VP: V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023) và Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
13780/SLĐTBXH-GDNN 21/06/2023 CV 13780/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai chính sách ưu đãi dành cho sinh viên và người học giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia và các dịch vụ số Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
14600/SLĐTBXH-GDNN 29/06/2023 CV 14600/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1502/SLĐTBXH-GDNN 19/01/2024 CV 1502/SLĐTBXH-GDNN: Về rà soát, cập nhật, báo cáo việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị; tình hình hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị; tình hình nhân sự Ban giám hiệu, Ban giám đốc tại các trường Cao đẳng, trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghề nghiệp, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
16420/SLĐTBXH-GDNN 20/05/2021 CV 16420/SLĐTBXH-GDNN: V/v thực hiện báo cáo việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội