6070/SLĐTBXH-GDNN
22/03/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
CV 6070/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
10929/SLĐTBXH-GDNN 19/05/2023 CV 10929/SLĐTBXH-GDNN: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
16420/SLĐTBXH-GDNN 20/05/2021 CV 16420/SLĐTBXH-GDNN: V/v thực hiện báo cáo việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1931/UBND-VX 14/06/2021 CV 1931/UBND-VX: Về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
2006/SLĐTBXH-GDNN 02/02/2023 CV 2006/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Quyết định số 3475/QĐ-UBND và Quyết định số 3879/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
204/TCGDNN-VP 14/02/2022 CV 204/TCGDNN-VP: V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
2201/SLĐTBXH-GDNN 06/02/2023 CV 2201/SLĐTBXH-GDNN: V/v thông tin cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2022-2023” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2241/TCGDNN-VP 14/10/2021 CV 2241/TCGDNN-VP: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
22504/SLĐTBXH-GDNN 06/07/2021 CV 22504/SLĐTBXH-GDNN: Về chấn chỉnh công tác quảng bá, chiêu sinh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
22785/SLĐTBXH-GDNN 05/07/2022 CV 22785/SLĐTBXH-GDNN: V/v nhắc nhở các đơn vị chậm nộp báo cáo thống kê số liệu giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 theo Công văn số 43877/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/12/2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội