4907/SLĐTBXH-GDNN
10/03/2023
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
CV 4907/SLĐTBXH-GDNN: V/v khẩn trương thực hiện cập nhật dữ liệu vào các phần mềm về giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
10929/SLĐTBXH-GDNN 19/05/2023 CV 10929/SLĐTBXH-GDNN: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13013/SLĐTBXH-GDNN 14/06/2023 CV 13013/SLĐTBXH-GDNN: V/v đề nghị đăng ký đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1350/TCGDNN-VP 07/07/2023 CV 1350/TCGDNN-VP: V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023) và Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
13780/SLĐTBXH-GDNN 21/06/2023 CV 13780/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai chính sách ưu đãi dành cho sinh viên và người học giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia và các dịch vụ số Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
14600/SLĐTBXH-GDNN 29/06/2023 CV 14600/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2023 Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
16420/SLĐTBXH-GDNN 20/05/2021 CV 16420/SLĐTBXH-GDNN: V/v thực hiện báo cáo việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1931/UBND-VX 14/06/2021 CV 1931/UBND-VX: Về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
2006/SLĐTBXH-GDNN 02/02/2023 CV 2006/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Quyết định số 3475/QĐ-UBND và Quyết định số 3879/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
204/TCGDNN-VP 14/02/2022 CV 204/TCGDNN-VP: V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp