37095/SLĐTBXH-GDNN
22/12/2022
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
CV 37095/SLĐTBXH-GDNN: Về việc triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
36/TCGDNN-VP 09/01/2023 Công văn 36/TCGDNN-VP: Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
16420/SLĐTBXH-GDNN 20/05/2021 CV 16420/SLĐTBXH-GDNN: V/v thực hiện báo cáo việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
1931/UBND-VX 14/06/2021 CV 1931/UBND-VX: Về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
2006/SLĐTBXH-GDNN 02/02/2023 CV 2006/SLĐTBXH-GDNN: V/v triển khai Quyết định số 3475/QĐ-UBND và Quyết định số 3879/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
204/TCGDNN-VP 14/02/2022 CV 204/TCGDNN-VP: V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
2201/SLĐTBXH-GDNN 06/02/2023 CV 2201/SLĐTBXH-GDNN: V/v thông tin cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2022-2023” Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2241/TCGDNN-VP 14/10/2021 CV 2241/TCGDNN-VP: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
22504/SLĐTBXH-GDNN 06/07/2021 CV 22504/SLĐTBXH-GDNN: Về chấn chỉnh công tác quảng bá, chiêu sinh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
22785/SLĐTBXH-GDNN 05/07/2022 CV 22785/SLĐTBXH-GDNN: V/v nhắc nhở các đơn vị chậm nộp báo cáo thống kê số liệu giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 theo Công văn số 43877/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/12/2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2279/UBND-VX 08/07/2021 CV 2279/UBND-VX: Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố