Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt tỷ lệ gần 44% kế hoạch năm

19/09/2022 09:09:16

(LĐXH) - Chiều ngày 15/9/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 20222 khối các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn Thành phố.

Ông Đặng Minh Sự- Trưởng phòng GDNN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Theo ban tổ chức, việc tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn Thành phố, tính đến ngày 10/9/2022 là 162.022/371.000 người, đạt tỉ lệ 43,67% so với kế hoạch năm 2022 (trong đó cao đẳng 22.760/45.000 người đạt 50,58%; trung cấp 11.794 /36.000 người đạt 32,76%, trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng 127.468/290.000 người đạt 43,95%). Kết quả tốt nghiệp là: 127.028 người (trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng: 10.599 người; đào tạo trình độ trung cấp: 5.005 người; đào tạo trình độ sơ cấp: 101.624 người; đào tạo dưới 3 tháng: 9.800 người).
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Sự - Trưởng phòng GDNN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM rằng việc tuyển sinh của các cơ sở GDNN đến nay còn hạn chế. Theo đó, ông Sự đề nghị, các trường cần rà soát tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp theo giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN, thực hiện thủ tục điều chỉnh theo đúng tên gọi ngành, nghề quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ LĐ – TB và XH về Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, có hiệu lực ngày 14/02/2021 (theo Công văn số 1269/TCGDNN-PCTT ngày 24/6/2022 về việc tổ chức hoạt động GDNN và công văn số 22110/SLĐTBXH-GDNN ngày 30/6/2022 về tổ chức hoạt động GDNN của các trường Trung cấp trên địa bàn TP. HCM).
Toàn cảnh hội nghị
Đồng thời, các trường khảo sát nhu cầu thị trường lao động những ngành, nghề không còn phù hợp thực tiễn, đồng thời rà soát quy mô tuyển sinh tất cả các ngành, nghề tạo tại trường, những ngành, nghề không tuyển sinh được trong thời gian 03 năm, khuyến nghị nhà trường có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước (đối với trường cao đẳng gửi Tổng Cục GDNN; đối với trường trung cấp gửi Sở LĐ-TB&XH đề xuất tạm ngưng tuyển sinh đối với các ngành, nghề trên.  Căn cứ thực trạng tuyển sinh, trường thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 các ngành, nghề tuyển sinh tại trường trên cổng thông tin GDNN (gdnn.tphcm.gov.vn/admin).
TS Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởngTrường Cao đẳng nghề TPHCM phát biểu tại Hội nghị
Kết quả đăng ký và đạt chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm căn cứ để đánh giá, xét thi đua cuối năm của nhà trường. Đồng thời, đề nghị các trường tiếp tục nhập liệu các ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên tại cổng thông tin GDNN: gdnn.tphcm.gov.vn/admin. 
 Yêu cầu hiệu trưởng các trường cao đẳng, trường trung cấp chỉ đạo các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường tổ chức thực hiện các hoạt động GDNN theo đúng quy định của Pháp luật về GDNN, thường xuyên tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN theo hướng dẫn tại Công văn số 1631/TCGDNN-PCTT ngày 15/8/2019 của Tổng cục GDNN về việc tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN (phiếu tự kiểm tra) để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong tổ chức hoạt động GDNN. Đồng thời, tự rà soát việc liên kết đào tạo, mở địa điểm đào tạo để tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khoẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1000/TCGDNN-PCTT ngày 27/5/2022.  Công khai thông tin về việc cấp văn bằng tốt nghiệp tại trang thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử GDNN: gdnn.tphcm.gov.vn; cập nhật các thông tin về cấp văn bằng tốt nghiệp trên hệ thống cơ sở dự liệu trực tuyến: http://vanbang.gdnn.gov.vn.
Kết quả đăng ký và đạt chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm căn cứ để đánh giá, xét thi đua cuối năm của nhà trường. Đồng thời, đề nghị các trường tiếp tục nhập liệu các ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên tại cổng thông tin GDNN: gdnn.tphcm.gov.vn/admin. 
 Yêu cầu hiệu trưởng các trường cao đẳng, trường trung cấp chỉ đạo các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường tổ chức thực hiện các hoạt động GDNN theo đúng quy định của Pháp luật về GDNN, thường xuyên tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN theo hướng dẫn tại Công văn số 1631/TCGDNN-PCTT ngày 15/8/2019 của Tổng cục GDNN về việc tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN (phiếu tự kiểm tra) để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong tổ chức hoạt động GDNN. Đồng thời, tự rà soát việc liên kết đào tạo, mở địa điểm đào tạo để tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khoẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1000/TCGDNN-PCTT ngày 27/5/2022.  Công khai thông tin về việc cấp văn bằng tốt nghiệp tại trang thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử GDNN: gdnn.tphcm.gov.vn; cập nhật các thông tin về cấp văn bằng tốt nghiệp trên hệ thống cơ sở dự liệu trực tuyến: http://vanbang.gdnn.gov.vn.
Trương Đăng
Nguồn: http://laodongxahoi.net/

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.