Trường Trung học Kỹ thuật thực hành

Tên cơ sở: Trường Trung học Kỹ thuật thực hành
Cơ quan chủ quản: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điện thoại: 0909711233
Fax:
Email: nbtdai@hcmute.edu.vn
Địa chỉ: 484 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Giới thiệu chung:

Ngành nghề đào tạo Trường Trung học Kỹ thuật thực hành

1. Công nghệ ô tô

2. Điện Công nghiệp

Quy mô đào tạo Trường Trung học Kỹ thuật thực hành

Công nghệ ô tô: 50

Điện công nghiệp: 50

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Trung học Kỹ thuật thực hành

Công nghệ ô tô: 50

Điện công nghiệp: 50

Trường Trung học Kỹ thuật thực hành: