Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Tên cơ sở: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM
Cơ quan chủ quản:
Điện thoại: 02837312370
Fax:
Email: daotao@hitu.edu.vn
Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức
Giới thiệu chung:

Ngành nghề đào tạo Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Quy mô đào tạo Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM: