22504/SLĐTBXH-GDNN
06/07/2021
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Lê Minh Tấn
Về chấn chỉnh công tác quảng bá, chiêu sinh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố
Công văn

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
16420/SLĐTBXH-GDNN 20/05/2021 V/v thực hiện báo cáo việc tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2279/UBND-VX 08/07/2021 Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
1931/UBND-VX 14/06/2021 Về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố
2241/TCGDNN-VP 14/10/2021 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
27561/SLĐTBXH-GDNN 13/08/2021 Về việc tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị tuyên dương học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội