1328/QĐ-UBND
16/04/2021
Ủy ban nhân dân Thành phố
Võ Văn Hoan
Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Quyết định

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Ban hành Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Chính Phủ
46/2015/QĐ-TTg 28/09/2015 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Chính Phủ
3560/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định ban hành danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố
534/QĐ-BLĐTBXH 07/05/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2239/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chính Phủ
2222/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ
1260/QĐ-TTg 19/07/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027 Chính Phủ
1373/QĐ-TTg 30/07/2021 Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 Chính Phủ
17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Chính Phủ
270/QĐ-TCGDNN 18/06/2021 Quyết định về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp